Assistdor - Assistència personal a domicili

Tercera edat
 
A Assistdor elaborem sempre pressupostos a mida de les necessitats de cada persona. Per aquesta raó, li agrairem que ens faci arribar aquest qüestionari, que ens permetrà estudiar el seu cas i posar-nos en contacte amb vostè.
Persona de contacte:
Nom: *  
Cognoms: *  
Telèfon: *  
e-mail: *  
Població: *  
Horari de contacte:  

Informació que desitja:
Assistència domiciliària a...
persones grans
malalts i postoperatoris
discapacitats
nens
Vetlla hospitalària
Neteja
Altres:  

Horaris aproximats en què es duria a terme l'assistència
En règim de residència interna
Jornada laboral
Hores soltes
Caps de setmana
Nits

Població on es desenvoluparà l'activitat:

Comentaris:


Compromís de privadesa: les dades de contacte que ens faciliti no es guardaran en cap base de dades i es tractaran segons la legislació vigent. En cap cas seran ofertes a tercers.
Assistdor S.L. inscrita en el registre mercantil de Barcelona Tom 34464 Full 0165