Assistdor - Assistència personal a domicili

Tercera edat
 
La nostra societat evoluciona al mateix ritme que les necessitats de les persones. Per mantenir i assegurar la qualitat de vida de tots els membres de la família, cal un suport extern i professional que permeti aconseguir una atmosfera positiva i relaxada a la llar. La nostra consolidada empresa els pot garantir una assistència permanent les 24h. els 365 dies l'any, inclosos festius, caps de setmana i nits, amb servei de residència per hores.
Qualitat de vida
Servei de companyia i vigilància per hores de 1 a 24 a l'Àrea Metropolitana
Estades curtes (més de 6 hores) a la zona d'influència de l'Àrea Metropolitana: Maresme, Vallès, Garraf...
Assistència a tot Catalunya en règim de residència interna (fixos)
Assistdor S.L. inscrita en el registre mercantil de Barcelona Tom 34464 Full 0165