Assistdor - Assistència personal a domicili

Vostè pot decidir en tot moment si vol que la tasca la desenvolupi un home o una dona.

Oferim els nostres serveis de residència a tot Catalunya, per hores a l'Àrea Metropolitana i per estades a partir de 6 hores a la zona d'influència Metropolitana: Maresme, Vallès, Garraf...
 
La soledat de les persones grans és un motiu de preocupació per a elles mateixes, però també per a les seves famílies. La companyia d'un professional amic, que estigui al nostre costat en tot moment, que prepari el sopar, que ens obri el llit i s'estigui amb nosaltres fins a l'hora d'esmorzar és inestimable.
Serveis d'assistència
Catàleg de serveis, a partir de pressupostos personalitzats

Vetlla hospitalària
Assistència domiciliària a malalts i discapacitats, també en règim de residència interna a tot Catalunya
Control de medicació
Assistència i vigilància de malalts d'Alzheimer
Massatges i rehabilitació
Higiene personal al matí i al vespre
Preparació d'àpats segons la dieta mediterrània, adaptats a possibles desequilibris (hipertensió, diabetis, celiaquia...)
Sortides diàries a l'aire lliure per a persones grans o amb mobilitat reduïda
Suport i acompanyament a visites mèdiques
Acompanyament d'infants
Vigilància, alimentació i higiene de nadons
Servei domèstic
Neteja de la llar
Compres domèstiques regulars
 
Assistdor S.L. inscrita en el registre mercantil de Barcelona Tom 34464 Full 0165